MENU

 Hledat

Ochrana osobních údajů

1. Provozovatelem portálu je Moulies s.r.o., Litohlavská 89, 337 01 Rokycany, IČO 01575406, provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registačním číslem 00053348. 

2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

3. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.


Jaké osobní údaje shromažďujeme

O uživateli shromažďujeme osobní údaje, které lze rozdělit do dvou kategorií:

a. Veřejné osobní údaje
jméno, e-mailová adresa

b. Neveřejné osobní údaje sloužící provozovateli (například pro fakturaci)
IČ a DIČ,
 fakturační adresa

Jak s osobními údaji nakládáme

1. Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele

2. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu kurzyproradost.cz.

 
Velmi nám záleží na tom, abychom se nedopouštěli spamování. Všechny zprávy, které rozesíláme, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy od nás nechcete dále dostávat, použijte, prosím odhlašovací odkazy nebo nám napište emailem na adresu info@kurzyproradost.cz
 

CHCI DAROVAT

dárkový poukaz

JAK POUŽÍT

dárkový poukaz

DÁRKOVÉ POUKAZY