Správné vyvážení expozice je alfou a omegou na cestě ke kvalitní fotografii. Technicky se jedná o dobu, po kterou světlo dopadá na snímač fotoaparátu. Špatně exponovaný snímek se projevuje tím, že je příliš tmavý, tedy podexponován nebo naopak přesvětlený a s přepaly, tedy přeexponován. Kouzlo expozice ovlivňují tři hlavní faktory, kterými jsou clona, expoziční čas a citlivost ISO. Porozumte jejich vzájemným vazbám a ovládněte tajemství expozice!

Clona

Clona slouží k ovlivnění množství světla, které projde objektivem až k samotnému senzoru fotoaparátu. Tvoří ji několik kovových lamel, které společně tvoří přibližně kruhový tvar. Čím je clonové číslo menší, tím je lamelový kruh větší a umožňuje proniknout většímu množství světla. Pokud však začneme clonové číslo zvyšovat, fyzická clona se bude postupně stále více uzavírat a světelné paprsky budou moci pronikat pouze malým otvorem uprostřed.

Nastavením clonového čísla můžeme velice efektivně měnit hloubku ostrosti, která klesá společně s jeho snižováním. Toto téma by však vydalo na samostatný článek, a proto se mu budeme věnovat později.

Expoziční čas

Jakmile máme nastavenou clonu, která nám svým průměrem koriguje množství dopadajícího světla, přejdeme k nastavení expozičního času, který určuje, jak dlouho bude ono světlo působit na senzor fotoaparátu. Pokud tedy zvolíme příliš dlouhý čas, opět dosáhneme ve špatné kombinaci se zbývajícími faktory přesvětleného snímku a naopak.

Podobně jako clona, i expoziční čas nabízí mnohá další kouzla, než jen vyváženou expozici. Delší čas dokáže za použití stativu například efektně rozmazat proudící vodu a fotografie rázem získá dynamičtější nádech. Naopak krátký čas nám zmrazí probíhající děj a za pomoci blesku dokáže zachytit i takové věci, jako je padající kapka vody.

Snímek obrazovky 2015-06-08 v 23.11.00

ISO

Zatímco předešlé dva faktory ovlivňovaly přísun světla mechanicky, ISO citlivost jej reguluje elektronicky. Jejím nastavením určujeme citlivost senzoru na světlo. Pokud zvýšíme ISO dvakrát, pro stejnou expozici bude zapotřebí pouze poloviční množství světla.

Co se týče obrazové kvality, není to s citlivostí ISO tak lehké, jak se může na první pohled zdát. Se vzrůstajícími hodnotami roste i míra obrazového šumu v obraze, který kazí kvalitu snímku.

Kdy tedy sáhnout na ISO? Obecně se snažíme udržet hodnotu co nejníže, ale pokud už nelze více otevřít clonu a prodloužit čas tak, aby to nebylo na úkor ostrosti, začneme zvyšovat hodnotu citlivosti. Dnešní technika je již velice vyspělá a podává skvělé výsledky i při vysokých hodnotách ISO.

Obrazový šum lze poměrně snadno odstranit pomocí grafických editorů, ale určitě je vhodné zmínit i fakt, že po vytištění fotografií ho téměř neuvidíte. K některým typům snímků se šum přidává jako náhrada za zrno z dřívějších dob, neboť může pomoci dotvořit atmosféru a celkový dojem.

Snímek obrazovky 2015-06-08 v 23.11.32

Chcete se dozvědět další rady a tipy ze světa fotografování? Shlédněte kurz Pavla Fary – Tajemství fotografie, po jehož absolvování budete schopni vytvořit působivé snímky!