/www/doc/www.kurzyproradost.cz/www/cs/wp-content/themes/kpr/header.php on line 48
">

Pokud máte velké množství dat, ať už z nějakého výzkumu, nebo třeba databáze, většinou s nimi budete dále pracovat a interpretovat je. Právě k takovým účelům je zde program Microsoft Excel, který není pouze velkou kalkulačkou, jak si mnozí nezkušení uživatelé myslí, ale nabízí spoustu možností jak třídit a zpracovávat nejrůznější data, která následně můžete okamžitě prezentovat v grafu nebo přehledné tabulce.

Obří šachovnice

Šachovnice. To vás nejspíše okamžitě napadne poté, co poprvé spustíte tento program. Ukáže se vám totiž velká plocha, která je rozdělená do jednotlivých okének (buněk). Každý sloupec je označen písmenem a řádek zase číslem. Pro orientaci se tak využívá navigace v podobě A12-A23, B3, E320-H530, a tak dále.

Celá šachovnice představuje tzv. list, kterých můžete mít současně otevřených i více. Jejich přepínání se nalézá v levém dolním rohu, přičemž defaultně jsou vždy předvytvořeny právě tři. Pokud by vám však jejich počet z jakéhokoliv důvodu nestačil, můžete si jejich počet jedním kliknutím navýšit. Z jednotlivých listů lze kopírovat do ostatních a jednoduše mezi nimi přepínat, což přispívá k větší přehlednosti dokumentu. Do jednoho listu si tak můžete například zpracovat své příjmy a do druhého výdaje.

V horní části okna se již nacházejí ikonky nejpoužívanějších příkazů a funkcí, přičemž jejich veškerý výčet naleznete v hlavním menu.

Snímek obrazovky 2015-04-30 v 16.15.01

Základní funkce

Excel nabízí řadu užitečných funkcí, a to jak ty úplně základní, tak velmi složité a profesionální algoritmy. Asi nejčastěji budete při práci s čísly využívat ty, které vám spočítají součet označené oblasti (suma), průměr a naleznou maximální (max) a minimální (min) hodnotu ve výběru. Pokud máte tabulku pouze o pár řádcích, nejspíš si řeknete, že všechny tyto atributy vidíte i bez počítání na první pohled. Ale představte si situaci, kdy budete potřebovat to samé zjistit u tabulek, které mají stovky, nebo klidně i tisíce řádků. Tam teprve oceníte rychlost a jednoduchost excelu.

U textových dat, jako je například soupis okresů u každého dotazovaného občana, tyto statistické údaje ihned spočítat nemůžeme, co tedy s nimi? Využijeme například funkce countif, která nám spočítá, kolikrát se daný výraz objevuje v souboru. Získáme tak již klasická čísla, se kterými můžeme dále pracovat.

Veškeré funkce se v excelu zapisují jako vzorce, které jsou dynamické. To v praxi znamená jen to, že pokud přepíšeme buňku, která je zahrnuta do nějakého vzorce, excel automaticky přepočítá všechny výsledky.

Snímek obrazovky 2015-04-30 v 16.15.39

Grafy

Jakmile si data zpracujete a získáte z nich všechny údaje které jste chtěli, můžete je graficky znázornit. Excel nabízí několik druhů grafů, které si můžete upravovat dle libosti. Stačí pouze označit vybranou oblast, která na něm má být znázorněna, vybrat typ grafu a program se sám postará o zbytek. Aby toho nebylo málo, je zde plno rozšiřujících možností, jako je například přidání spojnice trendu, ale o těchto vychytávkách se zmíníme až v některém z dalších článků.

Tabulky

Další možností, jak můžete zpracovaná data prezentovat, je vytvoření přehledné tabulky. Zde si opět můžeme vyhrát s její grafickou podobou a přizpůsobit si ji k obrazu svému. Je vhodná především pro znázornění konkrétních čísel, ze kterých poté vycházejí grafy.

Mimoto jsou zde velké možnosti ve formátování. Můžeme třeba zalamovat dlouhý text, otáčet jej pod různým úhlem, slučovat jednotlivé buňky nebo využít tzv. podmíněného formátování, které se dotkne pouze těch buněk, které splňují určité kritérium. Můžeme si tedy nechat podbarvit žlutou barvu jen ty buňky, které znázorňují tržbu menší, než je námi stanovená hodnota.

Snímek obrazovky 2015-04-30 v 16.16.48

Chtěli byste proniknout hlouběji do tajů Excelu, který vám může skutečně ušetřit velké množství času? Určitě se podívejte na kurz Josefa Cvrčka – Excel pro začátečníky, kde vám lektor vše srozumitelnou formou vysvětlí.